O firmě

Firma Michal Wunderlich - Umělecké kovářství byla založena v roce 1992 a tímto krokem oficiálně navázala na dlouhou rodovou tradici. Začínali jsme v prostorách vzniklých adaptací a přístavbou z malého objektu. Postupně byly formou pronájmu získávány další provozovny, to však přinášelo organizační problémy. V roce 2001 jsme se Školami Mesit o.p.s uzavřeli dohodu o vybudování nové společné kovárny - spolupracujeme na výuce oboru Umělecký kovář a zámečník od r. 1992. Tato kovárna byla uvedena do provozu v r. 2003.
Nová, moderní dílna je vybavena kvalitními stroji (pneumatické a pružinové buchary, hydraulický lis, pece na zemní plyn, svářecí technika Fronius, špičkové profi elektronářadí, atd.) a splňuje nejpřísnější hygienické normy (klimatizace, prachové filtry, odsávání svářečských zplodin, limity osvětlení,..). Ve vedlejších dílnách školy jsou k dispozici další stroje - soustruhy, frézky, obrážečka a rovinná bruska. Velkou výhodou je umístění provozovny v areálu Mesit holding - k dispozici je široká škála strojů a technologií (svařování MIG, MAG, pálení laserem a plasmou, slévárna oceli a barevných kovů, nástrojárna a kalírna, centrum povrchových ochran - lakovna, komaxit, galvanické pokovení včetně zlacení, a další.)

Výrobní program firmy

- v kontextu s výukou oboru a následným uplatněním našich absolventů, se snažíme o co nejširší spektrum výroby.
V zásadě jej můžeme rozdělit do čtyř kategorií:

A) Díla čistě uměleckokovářská

Jde o výrobky nejvyšší kvality, zhotovené čistě kovářskými, případně i dobovými, technologickými postupy - převážně pro historické či památkově chráněné objekty. Do této kapitoly můžeme zařadit i výrobu replik chladných zbraní, kterou se z objemového hlediska zabýváme spíše okrajově, ale na vysoké úrovni (viz. reference). Dále sem můžeme zařadit zhotovovaná umělecká díla prezentovaná v galeriích. Samostatnou kapitolou je restaurování a renovace kovových výrobků – viz. níže.

B) Díla kovářská

Zhotoveny s využitím moderních technologií - kování v zápustkách, volné a zápustkové lisování, odlitky, svařování el. obloukem. I v této kategorii samozřejmě zachováváme vysoký standard provedení (např. sváry jsou zhotoveny na pohledově nepřístupných místech, či odretušovány. Pálená či řezaná místa na pohledově exponovaných místech zabroušena pod úhlem – imitují kovářské sekání, atd.) – obecně takto zhotovený výrobek není pro laika rozeznatelný od díla z kategorie A. Pozn.: zabýváme se především kusovou výrobou s přímou vazbou na odběratele (zákazníka), máme však v produkci několik prvků (např. výplňové tyče do zábradlí a plotů, zámkové desky, kliky,...) které jsme schopni vyrábět malosériově. Do této kategorie řadíme i výrobu dekorativních a užitkových bytových doplňků jako jsou svítidla, stoly a sedací nábytek, krbové soupravy aj.

C) Práce a díla s využitím práce učňů

Ve spolupráci a po dohodě se školami Mesit o.p.s. se učni vyšších ročníků podílejí na výrobě některých výrobků z kategorie B, výjimečně kategorie A. Samozřejmě, že i takto vyrobený kus musí být vysoké kvality – za tuto ručí firma Michal Wunderlich - Umělecké kovářství. Výhodou je snížení ceny, nevýhodou je však delší výrobní doba.

E) Restaurování a renovace kovových výrobků

Jsme schopni zajistit restaurování jakéhokoliv historického objektu, včetně speciálních povrchových úprav (cínování, smalt, polychromie, plátkové zlacení, atd.). U památkově chráněných objektů vždy zhotovíme restaurátorský plán, který konzultujeme s příslušným památkovým úřadem a pokud to pracovníci památkového úřadu vyžadují, zajistíme na kritické operace spolupráci odborníka s licencí.
Doposud restaurované objekty – viz. reference.

Ostatní aktivity firmy

Opravárenství

Ve spolupráci s ostatními dílnami Škol Mesit o.p.s. zajišťujeme renovace a generální opravy některých strojů – pérové a vzduchové buchary, elektrické a ruční profilové nůžky, ruční a vřetenové lisy. Dále vyrábíme kovátka a zápustky do rozměrů 400 x 300 x 150 mm (ocel 19 552) včetně tepelného zpracování.

Výuka oboru

Jak jsem předeslal v úvodu těchto stránek, spolupracujeme při výuce praxe a odborných předmětů oboru umělecký kovář a zámečník se Střední škola MESIT, o.p.s. od r. 1992. Přijímací řízení pro žáky základních škol je obdobné jako při studiu na uměleckoprůmyslové škole – důraz se klade zejména na talentové zkoušky. Uchazečům s již ukončeným středním vzděláním lze po splnění zákonných podmínek umožnit nástup do vyššího ročníku a uznání v předešlém studiu absolvovaných předmětů.
Více na www.skolamesit.cz.
Firma Michal Wunderlich – Umělecké kovářství je členem cechu "Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska".